Trạm BTS

1586

Dây PyroCord có thể trang bị cho Tủ Điện, Cục Nóng Điều Hoà trong các Trạm BTS

Dây PyroCord có thể trang bị cho Tủ Điện, Cục Nóng Điều Hoà trong các Trạm BTS. Để tìm hiểu về giải pháp chữa cháy cho Bình Ắc Quy trong trạm BTS, xin hãy gọi điện cho chúng tôi để tìm hiểu thêm
SHARE