Siêu Thị

1505

Siêu Thị và các trung tâm Thương Mại

Các Siêu Thị và trung tâm Thương Mại thường chưa có giải pháp chữa cháy ngay trong Tủ Điện. Dây PyroCord là giải pháp chữa cháy ngay bên trong các Tủ Điện, giúp đám cháy không lan ra ngoài và không ảnh hưởng đến hình ảnh của Siêu Thị và Trung Tâm Thương Mại
SHARE