NHÀ XƯỞNG

1139

Rất nhiều nhà Xưởng bị cháy do chập điện

Rất nhiều nhà Xưởng bị cháy do chập điện. Trong nhà xưởng thường có nhiều chất dễ cháy. Các Ổ Điện và Tủ Điện thường không được cách ly các chất dễ cháy. Dây PyroCord và miếng dán PyroSticker giúp dập cháy từ sớm ngay trong các Ổ Điện và Tủ Điện