Huy Chương Vàng

1489

Huy Chương Vàng được Bộ Trưởng Nga Tặng vì Phát Minh "Chữa cháy bằng Phương Pháp nano hoá khí dập cháy"

Huy Chương Vàng được Bộ Trưởng Nga Tặng vì Phát Minh "Chữa cháy bằng Phương Pháp nano hoá khí dập cháy" (Bộ Trường Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Nga, 2011)
SHARE