Huy Chương Đồng

1383

Huy Chương Đồng được Bộ Trưởng Nga tặng vì phát minh "Phát Triển công nghệ chữa cháy toàn diện đa mục đích"

Huy Chương Đồng được Bộ Trưởng Nga tặng vì phát minh "Phát Triển công nghệ chữa cháy toàn diện đa mục đích" (Bộ Trưởng Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Nga, 2011)
SHARE