Nhà tôi có sử dụng Aptomat thì có cần thiết dùng miếng dán PyroSticker không?

1056
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Nhà tôi có sử dụng Aptomat thì có cần thiết dùng miếng dán PyroSticker không?
Câu trả lời từ:
Có. Vì Aptomat chỉ tác động khi dòng điện vượt quá ngưỡng định mức.
Ổ điện, và cả Aptomat có thể cháy do mối nối dây điện bị lỏng. Khi các mối nối lỏng thì điện trở ở điểm tiếp xúc sẽ tăng cao và sinh nhiệt. Nhiệt độ cao sẽ làm bốc cháy phần nhựa cách điện. Vì dòng điện không tăng cao nên Aptomat sẽ không tác động. Do đó, những trường hợp như này có thể gây cháy nhà.
Khi lắp đặt miếng dán PyroSticker trong ổ điện, miếng dán có thể dập cháy cho bất cứ nguyên nhân cháy nào (mối nối lỏng, ngắn mạch, quá tải, tia lửa điện,...)