nguyên lý dập lửa của dây PyroCord

1177
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Cho mình hỏi nguyên lý dập lửa của sợi dây PyroCord
Câu trả lời từ:
Nguyên lý dập lửa của dây PyroCord giống với nguyên lý dập lửa của miếng dán PyroSticker.
Sự khác nhau là khu vực sử dụng.
Dây PyroCord dùng để dập cháy tự động cho các thiết bị điện, tủ điện cỡ lớn (60dm3 trở lên). Dây PyroCord khi lắp đặt có thể bao quát toàn bộ bên trong thiết bị điện, nên khi cháy ở bất cứ phần nào của thiết bị điện cũng có thể dập cháy ngay từ ban đầu.