Nếu miếng dán PyroSticker không hoạt động khi có cháy thì sao?

1061
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Nếu miếng dán PyroSticker không hoạt động khi có cháy thì sao?
Câu trả lời từ:
Chúng tôi cam kết BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI nếu sản phẩm không hoạt động đúng như giới thiệu.
Khác với các hệ thống chữa cháy tự động khác, khí dập cháy ở ngay bên trong miếng dán PyroSticker. Cộng với nguyên lý chỉ kích hoạt khi có nhiệt, khí dập cháy chắc chắn sẽ được xả ra khi có cháy.
Miếng dán PyroSticker đã được phát minh từ năm 2010. Từ đó đến nay miếng dán PyroSticker đã được thử nghiệm và cải tiến để chắc chắn luôn luôn hoạt động hiệu quả trong 5 năm.
Bộ Trưởng Shoigu của nước Nga đã khuyến nghị sử dụng miếng dán PyroSticker cho các hệ thống điện và thiết bị điện.
Hiện nay miếng dán PyroSticker đã được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới như Nga, Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Malaysia,...