Lắp đặt miếng dán PyroSticker cho cả căn nhà có lâu không?

1045
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Lắp đặt miếng dán PyroSticker cho cả căn nhà có lâu không?
Câu trả lời từ:
Thời gian lắp đặt miếng dán PyroSticker cho cả căn nhà chỉ vào khoảng 30 phút.
Không để lại bụi bẩn và không ảnh hưởng đến hệ thống điện trong nhà.