Giá trang bị miếng dán cho một hộ gia đình là bao nhiêu?

1193
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Giá trang bị miếng dán PyroSticker cho một hộ gia đình là bao nhiêu?
Câu trả lời từ:
Giá trang bị miếng dán PyroSticker cho một hộ gia đình ở chung cư vào khoảng 4-7 triệu đồng cho tất cả các ổ điện và tủ Aptomat.
Thời gian sử dụng của miếng dán PyroSticker là 5 năm.
Không mất thêm chi phí lắp đặt hay bảo dưỡng.