Các vụ cháy bắt nguồn từ ổ điện có nhiều không?

1270
Câu hỏi bạn đọc gửi:
Các vụ cháy bắt nguồn từ ổ điện có nhiều không?
Câu trả lời từ:
Ổ cắm điện trong nhà bị cháy khá phổ biến, nhưng các vụ cháy do điện đến từ ổ cắm chỉ chiếm khoảng 15%. Đó là vì sát ổ cắm thường có ít đồ vật dễ cháy.
Các vụ cháy bắt nguồn từ ổ cắm điện luôn luôn ở những khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy.
Theo thống kê, ổ cắm ở phòng ngủ gây cháy nhà nhiều nhất. Sau đó đến ổ cắm ở phòng kho, và thứ 3 là ổ cắm ở khu vực bếp.
Các vụ cháy đến từ ổ cắm ở phòng ngủ cũng gây nhiều thương tích nhất.