DATA CENTRE

2198

DATA CENTRE

Các thiết bị trong tủ Data Centre có giá trị rất cao. Vì vậy cần phải có thiết bị chữa cháy như Dây PyroCord, có thể chữa cháy ngay trong Tủ Data, giúp dập tắt đám cháy ngay trong Tủ Điện và bảo vệ thiết bị bên trong

SHARE