CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1843

Các Công Trình Công Cộng như Ga Tàu, Bốt Điện, Công Viên đều có thể trang bị dây PyroCord cho các Tủ Điện

Các Công Trình Công Cộng như Ga Tàu, Bốt Điện, Công Viên đều có thể trang bị dây PyroCord cho các Tủ Điện.
Các tập đoàn Đường Sắt ở Nga đều trang bị dây PyroCord và miếng dán PyroSticker cho các Công Trình của họ.